Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876

Πρακτικά uoadl:1338 709 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 6 Μαρτίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760306
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοκράτορας Βρασιλίας
Π. Ρομπότης, βιβλιοθήκη
Κονδύλης, Φύσις
Καντακίδης, Φύσις
Ahrens
Λεωνίδας Γεωργίτσης
Δημοσθένης Αντωνιάδης
Αριστείδης Οικονόμου
Αθήναιον
Α. Βιτσάρης
Σπυρίδων Μπαλάνος
Γεώργιος Μιστριώτης
Ν. Δαμαλάς
Θ. Αφεντούλης
Λέανδρος Δόσιος
Ιωάννης Ιωάννου
Γεώργιος Ζαβιτσάνος
Αναστάσιος Χρηστομάνος
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Ι. Πύρλας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3