Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1877

Proceedings uoadl:1359 844 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1877
Time Coverage:
18770323
Other subject categories:
Υποτροφίες, Αριστεία
Πρόγραμμα Σπουδών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Προσωπικό
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Θ. Ρουβάς
Δ. Μαυροκορδάτος, υποτροφία
Εταιρία επι σκοπόν βολής
Ι. Πύρλας, απόλυση

1


2


3