Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1877

Πρακτικά uoadl:1359 656 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770323
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Πρόγραμμα Σπουδών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Προσωπικό
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Θ. Ρουβάς
Δ. Μαυροκορδάτος, υποτροφία
Εταιρία επι σκοπόν βολής
Ι. Πύρλας, απόλυση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3