Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1876

Proceedings uoadl:1342 890 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1876
Time Coverage:
18760415
Other subject categories:
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Keywords:
Γ. Ζαβιτσάνος
Δ. Σ. Στρούμπος
Φραγικώ Εμμανουήλ
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Προβελέγγιος
Βαλέτας, κληροδότημα

1


2


3


4


5