Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1876

Πρακτικά uoadl:1342 673 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Απριλίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760415
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Ζαβιτσάνος
Δ. Σ. Στρούμπος
Φραγικώ Εμμανουήλ
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Προβελέγγιος
Βαλέτας, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5