Συνεδρίαση: 30 Ιουλίου 1876

Proceedings uoadl:1347 748 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Ιουλίου 1876
Time Coverage:
18760730
Other subject categories:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Οικονομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Γ. Ζαβιτσάνος
Βιομηχανική Τράπεζα
Αν. Μπεζαρμάνης
Εμμ. Κωνσταντίνου
Α. Βατοπαιδινός
Α. Αθανασιάδης, χημικά όργανα
Εξελεγκτική επιτροπή
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Χριστόφορος Οικονόμου, κληροδότημα
Λουκία, σύζυγος Γ. Θεμιστοκλέους, κληροδότημα
Φραγκιώ Εμμανουήλ, κληρονομιά
Ιάκωβος Ράλλης, κληροδότημα
Ν. Κοτζιάς, Ιστορία των αρχαίων φιλοσοφημάτων

1


2


3


4


5


6


7