Συνεδρίαση: 30 Ιουλίου 1876

Πρακτικά uoadl:1347 691 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Ιουλίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760730
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Οικονομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Ζαβιτσάνος
Βιομηχανική Τράπεζα
Αν. Μπεζαρμάνης
Εμμ. Κωνσταντίνου
Α. Βατοπαιδινός
Α. Αθανασιάδης, χημικά όργανα
Εξελεγκτική επιτροπή
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Χριστόφορος Οικονόμου, κληροδότημα
Λουκία, σύζυγος Γ. Θεμιστοκλέους, κληροδότημα
Φραγκιώ Εμμανουήλ, κληρονομιά
Ιάκωβος Ράλλης, κληροδότημα
Ν. Κοτζιάς, Ιστορία των αρχαίων φιλοσοφημάτων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7