Συνεδρίαση: 28 Αυγούστου 1876

Proceedings uoadl:1348 670 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 28 Αυγούστου 1876
Time Coverage:
18760828
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Keywords:
Θεόδωρος Μανούσης, οικία
Αρίσταρχος Βέης
Αν. Χρηστομάνος
Παπάζογλου, αποθήκη
Γ. Δημητρόπουλος
Αποθήκη Βραϊλας
Νοσοκομείο, ανέγερση χειρουργείου
Θεόδωρος Αρεταίος
Συλλογή νόμων και διαταγμάτων του πανεπιστημίου
Ιω. Ιατρίδης
Γ. Χ. Ζιάβρας
Α. Πρεζάνης, δωρεά

1


2


3


4


5


6