Συνεδρίαση: 28 Αυγούστου 1876

Πρακτικά uoadl:1348 625 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Αυγούστου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760828
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Μανούσης, οικία
Αρίσταρχος Βέης
Αν. Χρηστομάνος
Παπάζογλου, αποθήκη
Γ. Δημητρόπουλος
Αποθήκη Βραϊλας
Νοσοκομείο, ανέγερση χειρουργείου
Θεόδωρος Αρεταίος
Συλλογή νόμων και διαταγμάτων του πανεπιστημίου
Ιω. Ιατρίδης
Γ. Χ. Ζιάβρας
Α. Πρεζάνης, δωρεά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6