Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1876

Proceedings uoadl:1343 787 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1876
Time Coverage:
18760602
Other subject categories:
Οικονομικά
Συλλογές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Keywords:
Αμοιβές
Α. Κουμουνδουράκης
Ν. Καλογεράς
Αρίσταρχος
Φύσις
Αναστάσιος Χρηστομάνος
Π. Λάμπρου, νομίσματα
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
Μανουήλ Πύργιος
Ελένη χήρα Λευκίου
Π. Ρομπότης, βιβλιοθήκη
Κωνσταντίνος Κόντος, Λόγιος Ερμής
Α. Αθανασιάδης, όργανα χημείας
Ι. Γιάν
Α. Λυμπερακόπουλος, κληροδότημα
Α. Μπεζαρμάνης, διαθήκη
Α. Μ. ο Βασιλέας, εορτή και ανάρρωση

1


2


3


4


5


6


7