Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1876

Πρακτικά uoadl:1343 747 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Ιουνίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760602
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Συλλογές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αμοιβές
Α. Κουμουνδουράκης
Ν. Καλογεράς
Αρίσταρχος
Φύσις
Αναστάσιος Χρηστομάνος
Π. Λάμπρου, νομίσματα
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
Μανουήλ Πύργιος
Ελένη χήρα Λευκίου
Π. Ρομπότης, βιβλιοθήκη
Κωνσταντίνος Κόντος, Λόγιος Ερμής
Α. Αθανασιάδης, όργανα χημείας
Ι. Γιάν
Α. Λυμπερακόπουλος, κληροδότημα
Α. Μπεζαρμάνης, διαθήκη
Α. Μ. ο Βασιλέας, εορτή και ανάρρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7