Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12

Volume of Archival Material uoadl:1410 4137 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12
Time Coverage:
1878-1879, 1879-1880

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 2 Φεβρουαρίου 1880

Proceedings uoadl:1465
Unit:
Historical Archive

42. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 9 Φεβρουαρίου 1880

Proceedings uoadl:1467
Unit:
Historical Archive

43. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 16 Φεβρουαρίου 1880

Proceedings uoadl:1468
Unit:
Historical Archive

44. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 15 Μαρτίου 1880

Proceedings uoadl:1471
Unit:
Historical Archive

45. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 4 Απριλίου 1880

Proceedings uoadl:1473
Unit:
Historical Archive

46. Συνεδρίαση Κ΄: 12 Απριλίου 1880

Proceedings uoadl:1474
Unit:
Historical Archive

47. Συνεδρίαση ΚΑ΄: 26 Απριλίου 1880

Proceedings uoadl:1476
Unit:
Historical Archive

48. Συνεδρίαση ΚΒ΄: 10 Μαΐου 1880

Proceedings uoadl:1477
Unit:
Historical Archive

49. Συνεδρίαση ΚΓ΄: 30 Μαΐου 1880

Proceedings uoadl:1479
Unit:
Historical Archive

50. Συνεδρίαση ΚΔ΄: 4 Ιουνίου 1880

Proceedings uoadl:1480
Unit:
Historical Archive

51. Συνδρίαση ΚΕ΄: 28 Ιουνίου 1880

Proceedings uoadl:1481
Unit:
Historical Archive

52. Συνεδρίαση ΚΣΤ΄: 8 Αυγούστου 1880

Proceedings uoadl:1483
Unit:
Historical Archive