Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142277 220 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
673.2
Extent:
20 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Υπότροφοι, κληροδοτήματα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Κοσμάς Πανάγου, υπότροφος, Θεολογική Σχολή,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ιερεμίας Καζάκος, παύση υποτροφίας, διδασκαλία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, οικία, Κωνσταντίνος Βουσάκης, υπότροφος,
Νικόλαος Παπαγεωργακόπουλος, Λεωνίδας Μηλιώτης, υπότροφοι, Ιατρική Σχολή, Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας,
Υπότροφοι κυβέρνησης, ονόματα, Θεολογική Σχολή,
Γκίκας Δοκός, Προκόπιος Γεωργίου, διακοπή υποτροφίας,
Ιωάννης Λεβαδεύς, κοσμήτορας, υπότροφοι φοιτητές, ονόματα,
Ιωάννης Ρίζος, Ι. Θεοδωρόπουλος, υπότροφος, Βασιλικό Διάταγμα,
Θεόφιλος Οικονόμου, ιερομόναχος, υπότροφος, Βασιλικό Διάταγμα
The digital material of the item is not available.