Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142282 867 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
673.2
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
υποτροφίες, χορηγία, οικογένεια Ιωνιδών, όροι, διαγωνισμός, διενέργεια, ημερομηνία,
Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, επιτροπή, κοινοποίηση,
Ιωάννης Βάθης, αίτηση, προσόντα, πιστοποιητικό, συμμετοχή, διαγωνισμός,
Δημήτριος Ταικατζής, Σταύρος Ροδοκανάκης, Γεώργιος Παπασλιώτης, ένδεια, προσόντα, αίτηση, συμμετοχή, διαγωνισμός,
Αθανάσιος Ρουσόπουλος, φιλολογία, Απόστολος Παππά Ιωάννου, φυσικομαθηματικές επιστήμες, Σταύρος Ροδοκανάκης, θεολογία, απονομή, υποτροφία, χορηγία, δωρητήριο έγγραφο, υποχρεώσεις.
The digital material of the item is not available.