Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142282 901 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
673.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
υποτροφίες, χορηγία, οικογένεια Ιωνιδών, όροι, διαγωνισμός, διενέργεια, ημερομηνία,
Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, επιτροπή, κοινοποίηση,
Ιωάννης Βάθης, αίτηση, προσόντα, πιστοποιητικό, συμμετοχή, διαγωνισμός,
Δημήτριος Ταικατζής, Σταύρος Ροδοκανάκης, Γεώργιος Παπασλιώτης, ένδεια, προσόντα, αίτηση, συμμετοχή, διαγωνισμός,
Αθανάσιος Ρουσόπουλος, φιλολογία, Απόστολος Παππά Ιωάννου, φυσικομαθηματικές επιστήμες, Σταύρος Ροδοκανάκης, θεολογία, απονομή, υποτροφία, χορηγία, δωρητήριο έγγραφο, υποχρεώσεις.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.