Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1879

Proceedings uoadl:1434 860 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1879
Time Coverage:
18790414
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Καλλιτεχνικά
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Εθνική Βιβλιοθήκη
Προσωπικό
Keywords:
Α. Αναγνωστάκης
Δ. Δογαρόπουλος
Μάξιμος Δασκαλάκης
Παρθένιος Περίδης
Άννα Σαρόγλου
Γ. Μαυρογιάννης
Αρίσταρχος Βέης
Δ. Παπαβασιλόπουλος
Χημείο
Αν. Χρηστομάνος
Γούλας Ιωαννίδης, δίκη
Ι. Χάνοζας
Α. Φ. Παπαδάκης
Οικογένεια Ιωνιδών, δωρεά
Ταμίας πανεπιστημίου, εκλογή

1


2


3


4


5