Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1879

Πρακτικά uoadl:1434 900 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1879
Χρονική κάλυψη:
18790414
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Καλλιτεχνικά
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Εθνική Βιβλιοθήκη
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Α. Αναγνωστάκης
Δ. Δογαρόπουλος
Μάξιμος Δασκαλάκης
Παρθένιος Περίδης
Άννα Σαρόγλου
Γ. Μαυρογιάννης
Αρίσταρχος Βέης
Δ. Παπαβασιλόπουλος
Χημείο
Αν. Χρηστομάνος
Γούλας Ιωαννίδης, δίκη
Ι. Χάνοζας
Α. Φ. Παπαδάκης
Οικογένεια Ιωνιδών, δωρεά
Ταμίας πανεπιστημίου, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5