Πρακτικά Συγκλήτου 1883-1886, τόμος 14

Volume of Archival Material uoadl:1449 4560 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1883-1886, τόμος 14
Time Coverage:
1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 7 Μαΐου 1883

Proceedings uoadl:1450
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 29 Μαΐου 1883

Proceedings uoadl:1451
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 11 Ιουνίου 1883

Proceedings uoadl:1455
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 16 Ιουνίου 1883

Proceedings uoadl:1456
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 2 Ιουλίου 1883

Proceedings uoadl:1458
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 5 Ιουλίου 1883

Proceedings uoadl:1459
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση K΄: 8 Αυγούστου 1883

Proceedings uoadl:1461
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Α΄: 1 Οκτωβρίου 1883

Proceedings uoadl:1463
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Β΄: 8 Οκτωβρίου 1883

Proceedings uoadl:1466
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Γ΄: 22 Οκτωβρίου 1883

Proceedings uoadl:1469
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Δ΄: 5 Νοεμβρίου 1883

Proceedings uoadl:1470
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Ε΄: 26 Νοεμβρίου 1883

Proceedings uoadl:1472
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 17 Δεκεμβρίου 1883

Proceedings uoadl:1475
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση Ζ΄: 14 Ιανουαρίου 1884

Proceedings uoadl:1478
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Η΄: 28 Ιανουαρίου 1884

Proceedings uoadl:1482
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση Θ΄: 3 Μαρτίου 1884

Proceedings uoadl:1484
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση Ι΄: 10 Μαρτίου 1884

Proceedings uoadl:1485
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση ΙΑ΄: 31 Μαρτίου 1884

Proceedings uoadl:1508
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση ΙΒ΄: 28 Απριλίου 1884

Proceedings uoadl:1514
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 12 Μαΐου 1884

Proceedings uoadl:1516
Unit:
Historical Archive