Πρακτικά Συγκλήτου 1883-1886, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1449 4616 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1883-1886, τόμος 14
Χρονική κάλυψη:
1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 7 Μαΐου 1883

Πρακτικά uoadl:1450
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 29 Μαΐου 1883

Πρακτικά uoadl:1451
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 11 Ιουνίου 1883

Πρακτικά uoadl:1455
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 16 Ιουνίου 1883

Πρακτικά uoadl:1456
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 2 Ιουλίου 1883

Πρακτικά uoadl:1458
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 5 Ιουλίου 1883

Πρακτικά uoadl:1459
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση K΄: 8 Αυγούστου 1883

Πρακτικά uoadl:1461
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Α΄: 1 Οκτωβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:1463
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Β΄: 8 Οκτωβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:1466
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Γ΄: 22 Οκτωβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:1469
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Δ΄: 5 Νοεμβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:1470
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Ε΄: 26 Νοεμβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:1472
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 17 Δεκεμβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:1475
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Ζ΄: 14 Ιανουαρίου 1884

Πρακτικά uoadl:1478
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Η΄: 28 Ιανουαρίου 1884

Πρακτικά uoadl:1482
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση Θ΄: 3 Μαρτίου 1884

Πρακτικά uoadl:1484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Ι΄: 10 Μαρτίου 1884

Πρακτικά uoadl:1485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση ΙΑ΄: 31 Μαρτίου 1884

Πρακτικά uoadl:1508
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση ΙΒ΄: 28 Απριλίου 1884

Πρακτικά uoadl:1514
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 12 Μαΐου 1884

Πρακτικά uoadl:1516
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο