Συνεδρίαση 22η: 11 Μαΐου 1891

Proceedings uoadl:1489 934 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 22η: 11 Μαΐου 1891
Time Coverage:
18910511
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Περιουσία Πανεπιστημίου
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Οικονομικά
Keywords:
Ηρακλής Μητσόπουλος
Φυσιογραφικό Μουσείο
Κ. Μαλτέζος
Ι. Μιχαλόπουλος
Λασσάνειος δραματικός διαγωνισμός
Philipson, Γεωγραφικός χάρτης Πελοποννήσου
Κωνσταντίνος Βουσάκης
Ι. Μούσιος
Φιλόμουσος Αδελφότητα Κρήτης, η Αθηνά

1


2


3


4