Συνεδρίαση 22η: 11 Μαΐου 1891

Πρακτικά uoadl:1489 935 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 22η: 11 Μαΐου 1891
Χρονική κάλυψη:
18910511
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Περιουσία Πανεπιστημίου
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ηρακλής Μητσόπουλος
Φυσιογραφικό Μουσείο
Κ. Μαλτέζος
Ι. Μιχαλόπουλος
Λασσάνειος δραματικός διαγωνισμός
Philipson, Γεωγραφικός χάρτης Πελοποννήσου
Κωνσταντίνος Βουσάκης
Ι. Μούσιος
Φιλόμουσος Αδελφότητα Κρήτης, η Αθηνά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4