Συνεδρίαση 23η: 18 Μαΐου 1891

Proceedings uoadl:1490 874 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 23η: 18 Μαΐου 1891
Time Coverage:
18910518
Other subject categories:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Εταιρία Obilitsh
Χημείο
Α. Αναγνωστάκης
Ν. Δαμαλάς
Λασσάνειο διαγώνισμα
Σ. Ν. Κτενίδης
Χήρα Μ. Βιτσαξή
Δ. Χασιώτης
Γ. Γούσας, υποτροφία
Ελισάβετ Μαύρου
Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινούπολης
Β. Δ. Ζώζου
Β. Κωνσταντάρος
Δ. Νικηταϊδης
Κωνσταντίνος Η. Πολυγένης
Ι. Χατζιδάκης

1


2


3


4


5


6