Συνεδρίαση 23η: 18 Μαΐου 1891

Πρακτικά uoadl:1490 852 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 23η: 18 Μαΐου 1891
Χρονική κάλυψη:
18910518
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Εταιρία Obilitsh
Χημείο
Α. Αναγνωστάκης
Ν. Δαμαλάς
Λασσάνειο διαγώνισμα
Σ. Ν. Κτενίδης
Χήρα Μ. Βιτσαξή
Δ. Χασιώτης
Γ. Γούσας, υποτροφία
Ελισάβετ Μαύρου
Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινούπολης
Β. Δ. Ζώζου
Β. Κωνσταντάρος
Δ. Νικηταϊδης
Κωνσταντίνος Η. Πολυγένης
Ι. Χατζιδάκης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6