Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα), της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:14902 172 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
983
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα), της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Κυριακή Αλέπη του Παύλου
Year submitted:
1969
Data collection period:
Μάριος - Απρίλιος 1969
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα) Οιτύλου Λακωνίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Keywords:
Ελαιοχώρι
Notes:
Η συλλογή ολοκληρώνεται με το επίμετρο στην υπ' αρ. 1553/1972 συλλογή λαογραφικής ύλης.
The digital material of the item is not available.