Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα), της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:14902 207 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
983
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα), της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Συλλογέας:
Κυριακή Αλέπη του Παύλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1969
Περίοδος συλλογής υλικού:
Μάριος - Απρίλιος 1969
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία
Πόλη / Χωριό:
Ελαιοχώριον (Νουμπρεβίτα) Οιτύλου Λακωνίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Ελαιοχώρι
Σημειώσεις:
Η συλλογή ολοκληρώνεται με το επίμετρο στην υπ' αρ. 1553/1972 συλλογή λαογραφικής ύλης.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.