Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4β)

Subfolder uoadl:1647279 354 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4β)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
37.4β
Extent:
98 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
φοιτητές, αιτήσεις, χρηματική συνδρομή, σπουδές, ολοκλήρωση, Νομική Σχολή, επώνυμο, αλλαγή, Πανεπιστήμιο, μητρώο, εγγραφές, παράταση, θερινό εξάμηνο, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Μεγάλη του Γένους Σχολή, απολυτήριο, τίμημα, απαλαγή, απολυτήριο Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, εγγραφή, πιστοποιητικό, Ιατρική Σχολή, φοιτητές κληρικοί, κατάλογος, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος, Εξεταστική επιτροπεία (επιτροπή), Ελληνικά σχολεία, δάσκαλοι, ελληνοδιδάσκαλοι, εξέταση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, σπουδές, περάτωση, εξετάσεις, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, αναφορά, Χημεία, γυμνάσιο, Πειραιάς, πρόταση, εξετάσεις, τροποποίηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98