Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4β)

Υποφάκελος uoadl:1647279 215 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4β)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
37.4β
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
98 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
φοιτητές, αιτήσεις, χρηματική συνδρομή, σπουδές, ολοκλήρωση, Νομική Σχολή, επώνυμο, αλλαγή, Πανεπιστήμιο, μητρώο, εγγραφές, παράταση, θερινό εξάμηνο, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Μεγάλη του Γένους Σχολή, απολυτήριο, τίμημα, απαλαγή, απολυτήριο Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, εγγραφή, πιστοποιητικό, Ιατρική Σχολή, φοιτητές κληρικοί, κατάλογος, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος, Εξεταστική επιτροπεία (επιτροπή), Ελληνικά σχολεία, δάσκαλοι, ελληνοδιδάσκαλοι, εξέταση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, σπουδές, περάτωση, εξετάσεις, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, αναφορά, Χημεία, γυμνάσιο, Πειραιάς, πρόταση, εξετάσεις, τροποποίηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98