Εκπαίδευση [Πιστοποιήσεις, (υποφάκελος 39.2)]

Subfolder uoadl:1667273 299 Read counter

Title:
Εκπαίδευση [Πιστοποιήσεις, (υποφάκελος 39.2)]
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
39.2
Extent:
165 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, Βέλλειο κληροδότημα, απολυτήριο, εισιτήρια, ανανεώσεις, εξετάσεις, διδάκτωρες, τελειοδίδακτοι, τελειόφοιτοι, Νομική Σχολή, φοίτηση, Ιατρική Σχολή, εγγραφές, φοιτητές, μητρώο, Φαρμακευτικό Σχολείο, πτυχίο, φαρμακοποιός, Φιλοσοφική Σχολή, εργασία, καλή εκτέλεση, τακτική φοίτηση, παρακολούθηση, ακρόαση, παραδόσεις, Αθανάσιος Κωστούλης, φοιτητής, δικολάβος, καταγγελία, επώνυμο, διορθώσεις, πενία, προβλήματα, Ιωάννης Σκάρπας, απολυτήριο, εγγραφή, απαλλαγή, δίδακτρα, πρακτικές ασκήσεις, Χημείο, Φαρμακευτικό Σχολείο, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165