Εκπαίδευση [Πιστοποιήσεις, (υποφάκελος 39.2)]

Υποφάκελος uoadl:1667273 310 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση [Πιστοποιήσεις, (υποφάκελος 39.2)]
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
39.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
165 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, Βέλλειο κληροδότημα, απολυτήριο, εισιτήρια, ανανεώσεις, εξετάσεις, διδάκτωρες, τελειοδίδακτοι, τελειόφοιτοι, Νομική Σχολή, φοίτηση, Ιατρική Σχολή, εγγραφές, φοιτητές, μητρώο, Φαρμακευτικό Σχολείο, πτυχίο, φαρμακοποιός, Φιλοσοφική Σχολή, εργασία, καλή εκτέλεση, τακτική φοίτηση, παρακολούθηση, ακρόαση, παραδόσεις, Αθανάσιος Κωστούλης, φοιτητής, δικολάβος, καταγγελία, επώνυμο, διορθώσεις, πενία, προβλήματα, Ιωάννης Σκάρπας, απολυτήριο, εγγραφή, απαλλαγή, δίδακτρα, πρακτικές ασκήσεις, Χημείο, Φαρμακευτικό Σχολείο, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165