Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:1669845 334 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
40.4
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, αίτημα, εντολή, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης

1


2


3