Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:1669845 291 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
40.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, αίτημα, εντολή, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης

1


2


3