Συνεδρίαση IV: 19 Δεκεμβρίου 1962

Proceedings uoadl:167999 573 Read counter

Title:
Συνεδρίαση IV: 19 Δεκεμβρίου 1962
Time Coverage:
19621219
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Χρ. Δέδες, υποψήφιος υφηγητής, προφορική δοκιμασία
Εγγραφές
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Έγκριση δαπανών
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1963, έγκριση
Απολογισμός εσόδων εξόδων, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1961, έγκριση
Συμβούλιο Ιθαγενείας, αναπληρωτής καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, διορισμός
Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Δ.Ε.Η., μέλος
Η Θέμις, σύλλογος φοιτητών Νομικής Σχολής
Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επέτειος
Δημ. Στεφανίδης, άδεια
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, επικύρωση
Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, καθηγητής H. Buch, διάλεξη
The digital material of the item is not available.