Συνεδρίαση IV: 19 Δεκεμβρίου 1962

Πρακτικά uoadl:167999 584 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση IV: 19 Δεκεμβρίου 1962
Χρονική κάλυψη:
19621219
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Χρ. Δέδες, υποψήφιος υφηγητής, προφορική δοκιμασία
Εγγραφές
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Έγκριση δαπανών
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1963, έγκριση
Απολογισμός εσόδων εξόδων, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1961, έγκριση
Συμβούλιο Ιθαγενείας, αναπληρωτής καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, διορισμός
Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Δ.Ε.Η., μέλος
Η Θέμις, σύλλογος φοιτητών Νομικής Σχολής
Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επέτειος
Δημ. Στεφανίδης, άδεια
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, επικύρωση
Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, καθηγητής H. Buch, διάλεξη
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.