Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika3 4800 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Νομικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1837-1970
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Νομικής Σχολής 1837-1970 αποτελείται από 27 τόμους. Ο 27ος τόμος έχει αρίθμηση 26Β. Οι δύο πρώτοι τόμοι είναι δεμένοι μαζί (1837-1851). Λείπουν ο τόμος 3 (1851-1885) και ο τόμος 5 (1899-1910). Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Νομικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1837-1851, τόμοι 1 και 2 (ενιαίος τόμος)

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34719
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1886-1899, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:37374
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1911-1915, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:37817
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915 (μισό έτος)

4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1915-1918, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:44172
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1914-1915 (συνέχεια), 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1918-1926, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:46268
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 (μισό έτος)

6. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1926-1931, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49813
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1925-1926 (συνέχεια), 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931 (μισό έτος)

7. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1931-1935, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52334
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1930-1931 (συνέχεια), 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935 (μισό έτος)

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1935-1938, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53665
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1935 (συνέχεια), 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938 (μισό έτος)

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1938-1941, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53950
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1937-1938 (συνέχεια), 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941 (μισό έτος)

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1941-1944, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54313
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1940-1941 (συνέχεια), 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944

11. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1944-1948, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54580
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1944-1945, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949 (μισό έτος)

12. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54694
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)

13. Πρακτικά Επισήμων Εγκαταστάσεων των Πρυτάνεων, τόμος 16

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167456
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1953-1954 (συνέχεια), 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 (μισό έτος)

14. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής από 14 Μαΐου 1958, τόμος 17

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167591
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1957-1958 (συνέχεια), 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961

15. Πρακτικά Νομικής Σχολής 1961-1962, τόμος 18

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167592
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1961-1962

16. Πρακτικά Νομικής Σχολής 1962-1963, τόμος 19

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167593
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1962-1963

17. Πρακτικά Νομικής Σχολής 1963-1964, τόμος 20

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167594
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1963-1964

18. Πρακτικά Νομικής Σχολής 1964-1965, τόμος 21

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167595
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1964-1965

19. Πρακτικά Νομικής Σχολής 1965-1966, τόμος 22

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167596
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1965-1966

20. Πρακτικά Νομικής Σχολής 1966-1967, τόμος 23

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:167597
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1966-1967