Συνεδρίαση VII: 13 Φεβρουαρίου 1963

Proceedings uoadl:168002 521 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VII: 13 Φεβρουαρίου 1963
Time Coverage:
19630213
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υποτροφίες, Αριστεία
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Βασίλειος Δ. Μαρής, βαθμολογία, διόρθωση
Έγκριση δαπανών
Ιστορία Ελληνικού Δικαίου, έδρα, βοηθός Αναστασία Σιφωνιού, πρόταση διορισμού
Πτυχιακές εξετάσεις, φοιτητές αριστεύσαντες και λαβόντες λίαν καλώς
Κ. Θάνος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Ι. Παπαδόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο Α. Χριστοφιλόπουλος
Δωρεά Βαρβαρέσου, τροποποίηση ορίων ακινήτου
Επιτροπή Ι.Κ.Υ., μέλη
Ι.Κ.Υ., υποτροφίες, αύξηση αριθμού
Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ, Διεθνές Σεμινάριο
Νομοθετικό Διάταγμα 4258/62 για ασφάλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
Κύπρος, πνευματική επικοινωνία
Συστατικές επιστολές από καθηγητές σε κλειστούς φακέλους
Υφηγήτρια Έλλη Κρίσπη Νικολετοπούλου, εντολή διδασκαλίας, ανανέωση
Εγγραφές, παράταση για ανανέωση
Προϋπολογισμός, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1963
Αίθουσες, παραχώρηση σε Βρετανικό Συμβούλιο
Διεθνές Συμπόσιο Ανθρωπιστικού Δικ��ίου
Δίδακτρα για το πανεπιστημιακό έτος 1961-1962, καταβολή
Νομικό Σ��ουδαστήριο, γλωσσομαθείς υπάλληλοι, πρόσληψη
Νομοθετικό Διάταγμα 132/46, παράταση ισχύος
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Γ. Καστρισιανάκης, ενδεικτικό, ισοτιμία
The digital material of the item is not available.