Εκπαίδευση (Υποφάκελος 49.1)

Subfolder uoadl:1687523 239 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 49.1)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
49.1
Extent:
116 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1878.
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, φοιτητές, αιτήματα, Νικόλαος Παπαϊωάννου, φοιτητής, πενία, διδακτορικές εξετάσεις, εξέταστρα, χρηματική ενίσχιση, επαναληπτική εξέταση, πτυχία, αντίγραφα, Ιατρική Σχολή, Φαρμακευτικό Σχολείο, Νομική Σχολή, επιτυχής εξέταση, βεβαιώσεις, εγγραφή, μητρώο, αδυναμία, κωλύματα, ασθένεια, εισιτήρια, απώλεια, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, διορισμός, καθηγητής, φοιτητές, επιστολή, υπογραφές, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, βεβαιώσεις, διδάκτορες, πρακτικές εξετάσεις, ιατρικό επάγγελμα, καθομολογήσεις, διδάκτορες, Νομική Σχολή, πρόλυτοι, Θεολογική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116