Εκπαίδευση (Υποφάκελος 49.1)

Υποφάκελος uoadl:1687523 290 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 49.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
49.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
116 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1878.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, φοιτητές, αιτήματα, Νικόλαος Παπαϊωάννου, φοιτητής, πενία, διδακτορικές εξετάσεις, εξέταστρα, χρηματική ενίσχιση, επαναληπτική εξέταση, πτυχία, αντίγραφα, Ιατρική Σχολή, Φαρμακευτικό Σχολείο, Νομική Σχολή, επιτυχής εξέταση, βεβαιώσεις, εγγραφή, μητρώο, αδυναμία, κωλύματα, ασθένεια, εισιτήρια, απώλεια, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, διορισμός, καθηγητής, φοιτητές, επιστολή, υπογραφές, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, βεβαιώσεις, διδάκτορες, πρακτικές εξετάσεις, ιατρικό επάγγελμα, καθομολογήσεις, διδάκτορες, Νομική Σχολή, πρόλυτοι, Θεολογική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116