Δικαστικά

Subfolder uoadl:1688484 324 Read counter

Title:
Δικαστικά
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με
νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου
    

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
49.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Δικαστικά – Νομικά
Other subject categories:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Keywords:
αναφορά, διένεξη, δικηγόρος, Πανεπιστήμιο, οικόπεδο, μίσθωση, Νεάπολη, Αθήνα, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7