Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:1688484 337 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δικαστικά
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με
νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου
    

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
49.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Λέξεις-κλειδιά:
αναφορά, διένεξη, δικηγόρος, Πανεπιστήμιο, οικόπεδο, μίσθωση, Νεάπολη, Αθήνα, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7