Συνεδρίαση ΚΑ΄: 19 Ιουνίου 1895

Proceedings uoadl:1727 255 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΚΑ΄: 19 Ιουνίου 1895
Time Coverage:
18950619
Other subject categories:
Οικονομικά
Προσωπικό
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Keywords:
Πιστώσεις
Ευθύμιος Οράτης, κληροδότημα
Κ. Αίσωπος
Θεόδωρος Αρεταίος, διαθήκη

1


2


3


4


5


6