Συνεδρίαση ΚΑ΄: 19 Ιουνίου 1895

Πρακτικά uoadl:1727 263 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση ΚΑ΄: 19 Ιουνίου 1895
Χρονική κάλυψη:
18950619
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Προσωπικό
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Πιστώσεις
Ευθύμιος Οράτης, κληροδότημα
Κ. Αίσωπος
Θεόδωρος Αρεταίος, διαθήκη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6