Συνεδρίαση Τετάρτη: 26 Νοεμβρίου 1954

Proceedings uoadl:182296 500 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τετάρτη: 26 Νοεμβρίου 1954
Time Coverage:
19541126
Other subject categories:
Οικονομικά
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Μακρής, προφορική δοκιμασία, αναβολή
Εργαστήριο Ορυκτολογίας, δημοπρασία για τηλεφωνική εγκατάσταση
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γεωργιάδης, ανακοινώσεις
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.