Συνεδρίαση Τετάρτη: 26 Νοεμβρίου 1954

Πρακτικά uoadl:182296 444 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τετάρτη: 26 Νοεμβρίου 1954
Χρονική κάλυψη:
19541126
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Μακρής, προφορική δοκιμασία, αναβολή
Εργαστήριο Ορυκτολογίας, δημοπρασία για τηλεφωνική εγκατάσταση
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γεωργιάδης, ανακοινώσεις
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.