Θεοφ. Κορυδαλέως: Περί ψυχής

Manuscript uoadl:182979 820 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Θεοφ. Κορυδαλέως: Περί ψυχής
Century:
ΙΗ΄
Description:
Το χειρόγραφο περιέχει το έργο του Θεο.Κορυδαλέως Περί Ψυχής.
Additional info:
Κατάσταση καλή. Στάχωση απο δέρμα με απλά επιτυπώματα.Τα φύλλα 1r-3v και 298r-v είναι λευκά. Υπάρχουν φθορές απο έντομα.
Material:
Paper
Dimensions:
10,3x15,5
Number of pages:
φφ. 299
Usher Number:
43
Notes:
Κ(αι) τόδε πρό τοις άλλοις κτήμα θεοδοσίου ιερομονάχου.
The digital material of the item is not available.