Θεοφ. Κορυδαλέως: Περί ψυχής

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182979 1271 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεοφ. Κορυδαλέως: Περί ψυχής
Αιώνας:
ΙΗ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει το έργο του Θεο.Κορυδαλέως Περί Ψυχής.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση απο δέρμα με απλά επιτυπώματα.Τα φύλλα 1r-3v και 298r-v είναι λευκά. Υπάρχουν φθορές απο έντομα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
10,3x15,5
Αριθμός σελίδων:
φφ. 299
Ταξιθετικός αριθμός:
43
Σημειώσεις:
Κ(αι) τόδε πρό τοις άλλοις κτήμα θεοδοσίου ιερομονάχου.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.