Τετραευάγγελον

Manuscript uoadl:182980 882 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Τετραευάγγελον
Century:
ΙΑ΄
Additional info:
Στάχωση νεώτατη. Γραφή: Χρυσά τα πρωτογράμματα, οι επιγραφές, οι αριθμοί παραγράφων και κεφαλαίων. Στα φφ. 74v και 138v άσημα μεταγενέστερα δοκίμια.
Material:
Parchment
Dimensions:
0,21x0,17
Number of pages:
φφ. 171
Usher Number:
1
The digital material of the item is not available.