Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182980 881 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τετραευάγγελον
Αιώνας:
ΙΑ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση νεώτατη. Γραφή: Χρυσά τα πρωτογράμματα, οι επιγραφές, οι αριθμοί παραγράφων και κεφαλαίων. Στα φφ. 74v και 138v άσημα μεταγενέστερα δοκίμια.
Υλικό:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
0,21x0,17
Αριθμός σελίδων:
φφ. 171
Ταξιθετικός αριθμός:
1
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.