Περί Γεωγραφίας

Manuscript uoadl:182981 743 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Περί Γεωγραφίας
Century:
ΙΘ΄
Description:
Περιεχόμενο κώδικος: Γεωγραφικά στοιχεία σχετικά με τον πλανήτη Γή.
Additional info:
Αστάχωτος. Βιβλιοδεσία σύγχρονη.
Material:
Paper
Dimensions:
14x19,7
Number of pages:
φφ. 31
Usher Number:
41

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34