Περί Γεωγραφίας

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:182981 1434 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περί Γεωγραφίας
Αιώνας:
ΙΘ΄
Περιγραφή:
Περιεχόμενο κώδικος: Γεωγραφικά στοιχεία σχετικά με τον πλανήτη Γή.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτος. Βιβλιοδεσία σύγχρονη.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14x19,7
Αριθμός σελίδων:
φφ. 31
Ταξιθετικός αριθμός:
41

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34