Εκκλησιαστικοί λόγοι

Manuscript uoadl:183216 764 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Εκκλησιαστικοί λόγοι
Century:
ΙΗ΄
Description:
Ο κώδικας περιέχει εκκλησιαστικούς λόγους π.χ. Λόγος για την Κυριακή των Βαίων, Λόγος για το Σάββατο του δικαίου Λαζάρου κ.α.
Additional info:
Κατάσταση μέτρια.Στάχωση απο στέρεο- συμπιεσμένο χαρτί και δέρμα με επίχρυσα επιτυπώματα. Τα φύλλα 80r και 252r-v είναι λευκά. Ο κώδικας φέρει ερυθρά επίτιτλα και ερυθρά με τέχνη δουλεμένα πρωτογράμματα.
Material:
Paper
Dimensions:
17x23,2
Number of pages:
φφ. 252
Usher Number:
49
Notes:
Στην αρχή των άγραφων φύλλων 80v και 112r-v διάφοροι λογαριασμοί με ημερομηνίες: 1836 Ιουλίου 10 ( φ. 80v) και 1835 Ιανουαρίου 13 (: φ. 112r).
The digital material of the item is not available.